Styret i Flora Turlag

Namn

Heidi Humlestøl Aasen (styreleiar)

Karen Nilsen (kommunikasjon)
Sunniva Geithus (økonomi)
Siv Grov Krogen
Arnfrid Bergheim (styremedlem)
Anders Myklebust (styremedlem) 

Kari-Anne Melvær Strømmen (varamedlem) 
Jens Batt Jansen (varamedlem) 

Telefon

415 34 949 

482 91 794
952 33 778
957 42 588
481 23 163
916 16 451

​​​​​​​906 82 961

​​​​​​​911 14 444

Øvrige kontaktpersonar

Tilsyn hytter: 

Kinn: Lasse Seim

Blåbrebu: Stig Solheim

Gjegnabu: Martin Mettenes

Grytadalsbu: per tidspunkt er det ingen fast kontaktperson for Grytadalsbu. Send e-post til floraturlag@gmail.com for henvendelsar som gjeld Grytadalsbu. 

Revisor: Marianne Sundal

Valnemd: Dag Eliassen, Sissel Strømmen og Siv Merete Stadheim.