Våre hytter

Flora Turlag har 4 hytter - Grytadalsbu, Blåbrebu, Gjegnabu og Kinn. Mens hytta på Kinn ligg på ei øy i havgapet ligg dei andre tre i det flotte fjellområdet rundt Ålfotbreen. Desse tre hyttene vert brukte både som sjølvstendige hytter, og som ein del av vest-aust ruta «Frå hav til bre». Denne ruta startar frå anten Årebrot eller Botnane i vest, og går via Grytadalsbu, Blåbrebu og Gjegnabu til Hyen.

Sjå praktisk informasjon om korleis du bruker hyttene nederst på denne sida.

Kontonummer for hyttebetaling: 3775.65.53268

Vipps nummer for hyttebetaling: 554905

Planlegg du gruppetur til ei av våre hytter? Gi oss beskjed, så legg vi ut informasjon på denne sida. Takk for hjelpa! 

Oversikt over gruppebesøk på hyttene:

  • Kinn Skulehus - fredag 08. november til 9. november: Gruppe på ca. 20 stk fra klokka 16.30


Gjegnabu

Ubetjent                                     Antall senger: 6                    Ulåst                                      Mer info om hytta på UT.no

Blåbrebu

Ubetjent                                     Antall senger: 14                         Ulåst                 
Mer info om hytta på UT.no

Kinn

Ubetjent                                     Antall senger: 9                    DNT nøkkel                          Mer info om hytta på UT.no

Grytadalsbu
​​​​​​​
NB! Hytta er midlertidig stengt.

Ubetjent                                     Antall senger: 5                    Ulåst                                      Mer info om hytta på UT.no

Slik bruker du hyttene

  • Flora Turlag følgjer DNT sine priser på hyttene. 
  • Alle hyttene er utstyrt med dyner og puter – ta med lakenpose. 
  • Det er kjøkkenutstyr og kokemoglegheiter på alle hyttene. 
  • Det er ikkje tillatt å ta med seg hund på hyttene. 
  • Forlat hytta i den stand du ønskjer å finne den.

Prisar og betaling

Du finn hytteprisar for 2019 på denne lenka.
Skriv deg inn i protokollen og overfør pengar til kontonummer 3775.65.53268 eller vipps: 554905 for overnatting og dagsbesøk. Merk betalinga med namnet på hytta, namnet ditt og/eller protokollnummer. Prisoversikt finn du også på hyttene. For dagsbesøk betaler du om du brukar gass, ved eller anna på hytta. Går du innom for å ete nistepakka di er det gratis. 

Hugs - skriv deg alltid inn i protokollen!

Vêr og vind

Alle hyttene ligg i områder der vêr og vindforhold fort kan endre seg. Hugs vind- og vanntett yttertøy, varme kle og gode sko. Det er dårlig mobildekning på hyttene. Vi vil difor prøve å ha oppdatert informasjon på hyttene om kor du finn dekning i nærheita.   Blåbrebu er det ikkje mobildekning - heller ikkje på ruta ned til Grøndalen

Nøkkel

Grytadalsbu, Gjegnabu og Blåbrebu er ulåste hytter. Hytta på Kinn er låst med DNT-nøkkel. DNT-nøkkelen kan du bestille mot eit depositum på dnt.no. Ein kan også låne nøkkel på turistinformasjonen i Florø (Strandgata 30 - 1.etasje på Rådhuset). 

Har du planlagt tur til av av våre hytter med ei større gruppe? 

Flora Turlag sine hytter er ein del av Den Norske Turistforening (DNT) sitt hyttetilbod. Alle kan bruke DNT sine hytter, og ingen blir avvist sjølv om hytta er full.

Alle hyttene til Flora Turlag er ubetjente. Det er ikkje mogleg å reservere plass på hytta. 

Nokre gonger i løpet av året planlegg større grupper turar til hyttene (t.d. skuleklassar, lag/organisasjonar). Vi legg ut informasjon om dette på nettsida.