Våre hytter

Flora Turlag har 3 hytter - Gjegnabu, Blåbrebu og Kinn. Hytta på Grytadalsbu er nedlagt pr. 2019. Mens hytta på Kinn ligg på ei øy i havgapet ligg dei to andre i det flotte fjellområdet rundt Ålfotbreen. Desse to hyttene vert brukte både som sjølvstendige hytter, og som ein del av vest-aust ruta «Frå hav til bre». Denne ruta startar frå anten Årebrot eller Botnane i vest, og går via Blåbrebu og Gjegnabu til Hyen.

Sjå praktisk informasjon om korleis du bruker hyttene nederst på denne sida.


Informasjon om hyttebesøk i koronasituasjonen: 

Vi følger nasjonale retningslinjer og Den Norske Turistforening (DNT) sine anbefalinger vedrørande hytteutleige. Vi har difor bestemt at alle hyttene våres er no opne for besøkande. Men den ekstraordinære situasjonen krev at du bookar på førehand og følger smittevernreglene. Kontaktinformasjon til hyttene: 

Skal du på besøk til hyttene Blåbrebu eller Gjegnabu.  Last ned kartet med turen frå ut.no. det er lite eller ingen dekning i området.  Last også ned turar du ynskjer å ta i området

Oppdatert informasjon og regler for hyttebesøk og aktiviteter finn du her.


Kontonummer for hyttebetaling: 3775.65.53268

Vipps nummer for hyttebetaling: 554905

Planlegg du gruppetur til ei av våre hytter? Gi oss beskjed, så legg vi ut informasjon på denne sida. Takk for hjelpa! 


Gjegnabu

Ubetjent                                     Antall senger: 6                    Ulåst, men book på førehand om du planlegger overnatting   Meir info om hytta på UT.no

Blåbrebu

Ubetjent                                     Antall senger: 14                         Ulåst, men book på førehand om du planlegger overnatting
Meir info om hytta på UT.no

Kinn

Ubetjent                                     Antall senger: 10                    Hengelås med kode pga koronasituasjonen
Meir info om hytta på UT.no

Grytadalsbu

Hytta er nedlagt pr. 2019

Slik bruker du hyttene

  • Flora Turlag følgjer DNT sine priser på hyttene. 
  • Alle hyttene er utstyrt med dyner og puter – ta med lakenpose. 
  • Det er kjøkkenutstyr og kokemoglegheiter på alle hyttene. 
  • Det er ikkje tillatt å ta med seg hund på hyttene. 
  • Forlat hytta i den stand du ønskjer å finne den.
    ​​​​​​​

Prisar og betaling

Du finn hytteprisar for 2021 på denne lenka.
Skriv deg inn i protokollen og overfør pengar til kontonummer 3775.65.53268 eller vipps: 554905 for overnatting og dagsbesøk. Merk betalinga med namnet på hytta, namnet ditt og/eller protokollnummer. Prisoversikt finn du også på hyttene. For dagsbesøk betaler du om du brukar gass, ved eller anna på hytta. Går du innom for å ete nistepakka di er det gratis. 

Hugs - skriv deg alltid inn i protokollen!

Vêr og vind

Alle hyttene ligg i områder der vêr og vindforhold fort kan endre seg. Hugs vind- og vanntett yttertøy, varme kle og gode sko. Det er dårlig mobildekning på hyttene. Vi vil difor prøve å ha oppdatert informasjon på hyttene om kor du finn dekning i nærheita.   På Blåbrebu er det ikkje mobildekning - heller ikkje på ruta ned til Grøndalen.  På Gjegnabu er det ikkje mobildekning - på rute opp når du er kommen opp i ca 1 200 moh ligg ein stor stein med varde oppå - på venstre side av stien.  I det området kan ein finne dekning

Nøkkel

Grytadalsbu - nedlagt 2019, Gjegnabu og Blåbrebu er ulåste hytter. Hytta på Kinn er låst med kodelås og kode får ein ved bestilling. Ein får informasjon på turistinformasjonen i Florø (Strandgata 30 - 1.etasje på Rådhuset). 

Har du planlagt tur til av av våre hytter med ei større gruppe? 

Flora Turlag sine hytter er ein del av Den Norske Turistforening (DNT) sitt hyttetilbod. Alle kan bruke DNT sine hytter, og ingen blir avvist sjølv om hytta er full.

Alle hyttene til Flora Turlag er ubetjente. På grunn av Covid-19 er du no nødt å booke plass på førehand. 

Nokre gonger i løpet av året planlegg større grupper turar til hyttene (t.d. skuleklassar, lag/organisasjonar). Vi legg ut informasjon om dette på nettsida.