God påske!

God påske!
God påske! Foto: Marius Dalseg Sætre

Etter påske har vi fleire turar på programmet!

Tysdag- og onsdagsturane har oppstart etter påske. 

Turane er på ettermiddag og kveldstid. Vi har eit variert program med både lette og tyngre turar, både på øyane og fastlandet i Flora kommune. Er du usikker på om turen passar for deg kan du ringe ein av kontaktpersonane som står oppgitt på dei ulike turane. 

Nytt i 2017 er det blir ein tur i veka, annakvar veke tysdag og onsdag. 

Oversikt over alle turane finn du på dette informasjonsarket. Kvar enkelt tur ligg også i turkalenderen her på nettsida. Her vil du finne meir utfyllande informasjon om kvar enkelt tur, samt informasjon om evt endringar i programmet. 

Hugs også lavterkselturar, som går i nærområda i Florø. Torsdagar på dagtid kan du bli med på torsdagsturar

Vi ønskjer alle våre turvener ei god påske! 

Skrevet av Sara Marie Ytreøy 9. april 2017