Nye Covid-19 retningslinjer

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vi har fått to reviderte smittevernsinstruksar frå DNT nasjonalt. 

Dei største endringane for vår del er at vi no ikkje kan ha med turdeltakarar som ikkje er busett i Kinn Kommune. Dette for å hindre unødvendig reising. Vi kan heller ikkje ha felles transport på dei turane som krev bilkøyring. 

De finn dei reviderte instruksane her: 

- Smittevernsintruks for aktivitet 

- Smittevernsinstruks for hytter


Vi beklager dei ulempene dette måtte medføre.

Skrevet av Karen Nilsen 25. januar 2021