Turboka på Brandsøyåsen blir fjerna

Brandsøyåsen oktober 2017
Brandsøyåsen oktober 2017 Foto: Arnfrid Bergheim

Det sit langt inne, men tilbakemeldingane har vore så mange, at no skrur vi ned kassa og dreg inn boka.

Dette er for å hindre smitte i størst mogeleg grad. Vi anbefaler dykk å bruke SkjekkUT appen når dykk er på toppen.

Ta gjerne kontakt med oss om de har spørsmål om appen, eller anna!

Les Firdaposten sin artikkel om saken her for ytterlegare informasjon.

Skrevet av Karen Nilsen 20. mars 2020