TURTRIMMEN

Kinnaklova på Kinn i Flora Kommune.
Kinnaklova på Kinn i Flora Kommune. Foto: Dan Nygård

På tur i Flora kommune - turtrimmen 2019

Turtrimmen 2019 er eit samarbeid mellom Flora Turlag og Flora kommune og skal stimulere til turgåing og gode opplevingar i nærområda. Turtrimmen gir deg 15 turforslag med ulik vanskegrad, 5 av turane er lettare turar og passar som familie-/barneturar.  

Ynskjer du å gå saman med andre, kan du bli med på Flora Turlag sine fellesturar.

Det ligg ei turbok på dei fleste turmåla der ein må skrive seg inn med navn og dato. For nokre av familieturane er der ikkje lagt ut turbok, her berre noterer ein namn og dato på skjemaet. For å vere med i trekninga av premiar må ein i tillegg levere inn registreringsskjemaet, eller registrere turane sine via DNT-appen SjekkUtRegistreringsskjemaet kan ein skrive ut her, hente på turistinformasjonen (første etasje på rådhuset) eller på servisekontoret til Flora kommune på samfunnshuset.

Premiering

 • Born under 12 år er med i trekninga av premiar ved å ha teke 5 postar.
 • Vaksne er med i trekningen av gåvepremiar ved å ha teke 8 postar. 
 • Det vil òg bli eigen premietrekning av dei som har teke alle turpostane.
 • Alle som leverer skjema og har gått 5 (born) og 8 (vaksne) turar får eit turtrimkrus! 

Registreringsskjema og innlevering

 • Du kan registrere dine turar ved å bruke DNT-appen "SjekkUT". Du må då sjekke inn ved hjelp av mobilen når du er på dei ulike turmåla. 
 • Ønsker du å bruke registreringsskjema, finn du det her.
 • Registreringsperioden er frå januar til og med oktober 2019. 
 • Frist for innlevering av registreringsskjema er  31. oktober 2019.

Skjemaet kan leverast elektronisk på Flora kommune si heimeside i heile oktober. 

Alternativt på det sendast på e-post til Elisabeth.Solheim@flora.kommune.no eller leverast på Flora Samfunnshus, informasjon og service. Har du brukt SjekkUT-appen til registrering av turane, treng du ikkje levere skjema i tillegg. 

Om turane

 • Oppgjeve turtid er gangtid – så legg til tid for pausar. For spørsmål om turane kontakt Astrid Eliassen (tlf 415 49 229).
 • Turbeskrivingar kan ein finne på Flora Turlag si gruppe på ut.no Her finn du òg gode turkart som du kan ta utskrift av.  
 • Turområda finn ein på følgande kartblad i 1: 50 000 kartserien: Norges-serien Nordeca 10061 Florø og 10062 Ålforbreen dekker omtrent heile vårt turområde. 
 • Ferdeselsrett og ferdselsvett fylgjer hand i hand - meir om allemannsretten og friluftslova fin du på http://www.dirnat.no/

Turmåla

 • Blåbrebu 800 moh
 • Familie/born: Hytta på Kinn 8 moh
 • Familie/born: Gapahuken Sørstrand Folkepark 3 moh
 • Familie/born: Flora Kommune si Dagsturhytte på Fløgen 468 moh
 • Familie/born: Norddalsfjord – Svanevatnet 100 moh
 • Familie/born: Grytadalen – Rundevatnet 457 moh
 • Norddalsfjord/Eikefjord – Skreene 721 moh
 • Fanøya – høgste topp Storehaugen 55 moh
 • Kinn – Kinnafjellet 315 moh
 • Norddalsfjord/Løkkebø – Midtbønipa/Midbønipa 970 moh
 • Eikefjord – Indrestøylen (Indre Knappstadstøylen) 490 moh
 • Stavang – Hornfjellet 427 moh
 • Ramsdalsheia – Smylmedalsegga/Blånipa 1 121 moh
 • Eikefjord – Vikanipa 607 moh
 • Klauvene – Stillebåen 575 moh

God tur!