TURTRIMMEN 2020

Gjegnabu er eit av måla i årets turtrim!
Gjegnabu er eit av måla i årets turtrim! Foto: Oddgeir Havn

På tur med Flora Turlag - turtrimmen 2020

Turtrimmen 2020 skal motivere til turgåing og gode naturopplevingar. Turpostane er spredt rundt i heile gamle «Flora kommune» og tilliggande kyst- og fjellområde.  

Det er 15 turpostar med ulik vanskegrad, 5 av turpostane er lettare turar og passar som familie/bornturar.  

Registrer turposten ved å sjekk inn på: SjekkUT – DNT si digitale turbok. Nokre av turpostane har vert brukt tidlegare og du kan ha besøkt dei. Du må registrer besøket på nytt i tidsrommet for Turtrimmen 2020 for å bli registrert i statistikken vår.  

Ønsker du å bruke skjema eller ikkje får sjekka inn på SjekkUT kan skjemaet levarast inn på e-post til Flora Turlag:  floraturlag@gmail.com. Noter namn, e-post, mobilnummer, alder på born og dato før du sender det inn. 

Premiering

 • Born under 12 år er med i trekninga av premiar ved å ha teke 5 postar.
 • Vaksne er med i trekningen av gåvepremiar ved å ha teke 8 postar. 
 • Det vert også premiar til dei som har tatt alle 15 turpostane samt trekking av premiar blant dei som har tatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 turpostar.
 • Det vil ikkje bli krus i år.

Registreringsskjema og innlevering

 • Du kan registrere dine turar ved å bruke DNT-appen "SjekkUT". Du må då sjekke inn ved hjelp av mobilen når du er på dei ulike turmåla. 
 • Ønsker du å bruke registreringsskjema, finn du det her.
 • Registreringsperioden er frå januar til og med oktober 2020.
 • Frist for innlevering av registreringsskjema er  31. oktober 2020.

Om turane

 • Oppgjeve turtid er gangtid – så legg til tid for pausar. For spørsmål om turane kontakt Astrid Eliassen (tlf 415 49 229).
 • Turbeskrivingar kan ein finne på Flora Turlag si gruppe på ut.no Her finn du òg gode turkart som du kan ta utskrift av.  
 • Turområda finn ein på følgande kartblad i 1: 50 000 kartserien: Norges-serien Nordeca 10061 Florø og 10062 Ålforbreen dekker omtrent heile vårt turområde. 
 • Ønsker du å gå saman med andre, kan du bli med på turlaget sine fellesturar. Ønsker du å gå saman med andre, kan du bli med på turlaget sine fellesturar.  
 • Ferdeselsrett og ferdselsvett fylgjer hand i hand - meir om allemannsretten og friluftslova fin du på http://www.dirnat.no/
 • Planlegg sjølvsagt turen før du legg i veg og velg tur etter evne og forhold. Fjellvettreglane er alltid aktuelle: https://www.dnt.no/fjellvett/ 

Turmåla

 • Gjegnabu 1 160 moh 
 • Familie/born Øvre Standal – Stølsvatnet 600 moh  
 • Familie/born Gapahuken Askrova 160 moh 
 • Familie/born Gapahuken i Stavang – Liaflata 100 moh 
 • Familie/born Lykkjebøen/Løkkebø – Øyraskora 230 moh 
 • Familie/born Brandsøyåsen 293 moh 
 • Eikefjord – Kvitefjell/Litlenipa 800 moh 
 • Reksta – Midtre Rekstafjellet 166 moh 
 • Sandvikfjellet – Egga 427 moh 
 • Lykkjebøen/Løkkebø – Blåvatnet 466 moh 
 • Norddalsfjord/Eikefjord – Ytre Strandastølen 420 moh 
 • Stavøya – Skaranipa 201 moh 
 • Langedal – Sætelistøylen 372 moh 
 • Norddalsfjord – Gløsen 694 moh
 • Grytadalen – Blålidalsfjellet 785 moh 

God tur!