informasjon for Turleiarar


Nyttige skjema:

Ved uhell på tur skal styreleiar Bengt Solheim-Olsen (906 99 057) varslast. Ring 113 for å få hjelp. 

Kontaktpersonar kommunikasjon: 

 • Oppdatering nettside med nyheiter og anna informasjon: Karen Nilsen (karen_nilsen@hotmail.no)
 • Oppdatering nettside med aktivitetar: Astrid B. Eliassen (astrid.eliassen@heimtun.org)
 • Vekebrev: Arnfrid Bergheim (arnfrid.b@gmail.com) 
 • Informasjon til Facebook: Karen Nilsen (karen_nilsen@hotmail.no)

Ansvarspersonar for turgruppene: 

 • Barnas Turlag  -  Sissel Strømmen
 • Måndagsturar  -  Laila Anita Schønhardt
 • Torsdagsturar  -  Trygve Nybø
 • Tirsdag/onsdagsturar  - Astrid Breiland Eliassen
 • Helgeturar - Astrid Breiland Eliassen
 • Hav- og Fjellsport gruppa  - Kjetil Høidal
 • Padlegruppa -  Kari-Anne Melvær Strømmen


Ønskjer du å bli turleiar? Ta kontakt med Astrid B. Eliassen eller Arnfrid Bergheim. 

Referat frå Turleiarsamling 21. mars 2019 

21. mars arrangerte vi turleiarsamling for alle turleiarane i Flora Turlag, og elles andre som ønskte å være med. Vi gjekk gjennom turprogrammet for året, og fekk presentert vårt nye styre. Her ligg dokumenta frå møtet:

Referat

Sikkerhet i DNT

Deltakarliste