våre turgrupper

I turprogrammet finn du oversikt over alle turane til Flora Turlag. Vi tek alltid hensyn til vêrforholda ved gjennomføring av turane og det kan difor bli endringar i programmet. Oppdatert informasjon finn du alltid her! Sjå også denne sida for informasjon om aktiviteter i forbindelse med koronasituasjonen.

Måndagsturar

Måndagsturen er for deg som ynskjer å bli kjent i nærområdet. Turen tar 1-3 timar, og vi tilpassar tempo på turane ut i frå dei som er med. Her finn du oversikt over alle måndagsturane.

Torsdagsturen er turen for deg som har fri på dagtid. Turmålet blir bestemt samme dag, og tar hensyn til vær og vind.

Flora Hav- og Fjellsportgruppe er ei undergruppe av Flora Turlag. Gruppa har ikkje hatt aktivitet dei siste åra, og kjem heller ikkje til å ha aktivitet i 2020.

Tysdags- og onsdagsturar

Frå april til september inviterer vi til tysdags- og onsdagsturar. Her finn du meir informasjon og oversikt over alle turane.

Gjennom året har vi fleire helgeturar i turprogrammet. Eit av høgdepunkta er Øyane Over; ein tur til fire toppar i skjergarden utanfor Florø.

Onsdagspadling

Velkommen til onsdagspadling! Padleturane varierer i tid og vanskelighetsgrad, men tar stort sett 2-3 timar.


Barnas Turlag

Barnas Turlag har tilbod til barn frå 0 til 12 år. Barnas Turlag arrangerer turar i nærmiljøet rundt Florø og nokre lengre turar rundt omkring i kommunen. 

Ut på tur på eiga hand?

Flora Turlag har registert over 100 turar under gruppa "Flora Turlag" på ut.no

Desse turane er kvalitetssikra med oppdatert informasjon. Alle turane er merka med logoen til turlaget. God tur!

Kor kan eg gå?

Ein viktig føresetnad for friluftslivet i Norge er allemannsretten. Hugs å ha fjellvettreglane i bakhovudet når du legg ut på tur. Turprogram
Sogn & Fjordane Turlag

Flora Turlag er tilslutta Sogn og Fjordane Turlag. Oversikt over turprogram for heile fylket finn du på nettsida til SFT.