BARNAS TURLAG FLORA

Barnas Turlag har tilbod til barn frå 0 til 12 år og deira familie. Barnas Turlag arrangerer turar i nærmiljøet rundt Florø og nokre lengre turar rundt omkring i kommunen. 

Informasjon om Barnas Turlag sine aktivitetar finn du i informasjonsskrivet her, i turoversikten på nettsida eller på Facebooksida til Barnas Turlag Flora.​​​​​​​

Kontakt

Ta kontakt med Carine Troland på mobil +47 957 26 164 dersom det skulle være noko.

Ingen kommende aktiviteter.