Dokument til årsmøte 2021

Foto: Tone Solhaug | @sunbump, DNTs fotokonkurranse

Velkommen til årsmøte! Her kjem sakspapira til møtet. 

I forkant av møtet vil vi få ein presentasjon frå Ålfotbreen landskapsvernområde v/ Alf Erik Røyrvik, verneområdeforvaltar. 

- Innkalling til årsmøte, saksliste
- Årsmelding 2021
- Årsregnskap
- Budsjett 2022
- Signert revisjonsberetning
- Handlingsplan


Vel møtt på Comfort Hotel den 25. november klokka 19.00

Skrevet av Karen Nilsen 22. november 2021