Vi avlys alle arrangement, turar og kurs

Formiddagstur Torsdagar
Formiddagstur Torsdagar Foto: Arnfrid Bergheim

Vi føl råda frå DNT sentralt vedrørande koronaviruset og avlyser alle våre arrangement, kurs og fellesturar. Dette i alle fall fram til 01. mai.

Vi oppfordrar større grupper å unngå å besøke hyttene våre på Blåbrebu, Gjegnabu og Kinn.

Alle møter som årsmøte, dugnadsmøter og andre møter i eigen regi vert også avlyst eller gjennomførast digitalt der dette er mogleg.

Ta kontakt dersom de lurar på noko.

Skrevet av Karen Nilsen 12. mars 2020