Koronavirus - Kva gjer vi?

Påske i Breheimen 2018.
Påske i Breheimen 2018. Foto: Marius Dalseg Sætre

Og dette anbefaler vi at du gjer for å førebyggje smitte. 

Vi oppfordrar både turdeltakarar på våre fellesturar, og våre hyttegjester, til å ha ekstra fokus på de anbefalingane som gjeld frå Folkehelseinstituttet og Kinn Kommune. Vi vurderer situasjonen nøye, føl DNT nasjonalt sine retningslinjer og gjer fortløpande risikovurderingar. 

Vi legger til grunn at våre deltakarar følger FHIs anbefalingar før dei nyttar seg av vårt turtilbod. Det betyr at den enkelte ikkje skal legge ut på tur om dei trur dei er sjuke, vært i kontakt med personar som har påvist koronasmitte eller oppholdt seg i et område med vedvarande smitte dei siste 14 dagar. Vi oppfordrar den enkelte til å kontakte lege om dei er i tvil.

4 råd til deg som skal på fellestur eller kurs med Turlaget

  • Kjenn på eigen form før du legger ut på tur, kurs eller samling. Er du ikkje i slag, bli heime sånn at du unngår å eventuelt smitte andre. Og skulle du bli dårlig undervegs på turen, anbefaler vi at du informerer turleiar og snur om du vurderer det som forsvarleg. 
  • God handhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vatn, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert handdesinfeksjon, f.eks. Antibac, brukast om handvask ikkje er mogeleg. 
  • God hostehygiene. Host i papirtørkle som kastast straks etter bruk etterfulgt av handvask, eller hoste/nyse i albuekroken dersom du ikkje har papirtørkle tilgjengeleg.
  • Hald avstand (minst 1–2 meter) til personar med luftveissymptomer, om mogeleg.

Vi vil ellers minne om å følgje Fjellvettreglene når du skal ut på tur.

Du kan lese fleire råd om koronaviruset her (Folkehelseinstituttet).

Hvis du har spørsmål om koronaviruset i forbindelse med besøk på hyttene våre eller deltakelse på turar vi arrangerer, ta kontakt med oss. 


Covid-19 smitter ved nysing eller hosting sånn at viruset pustast inn eller kjem i kontakt med slimhinnene i auge, nase eller munn hos personar som står i nærheita. Viruset smittar også ved direkte kontakt om den sjuke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Viruset kan i tillegg smitte ved indirekte kontakt via gjenstandar og overflater, og smitte vidare til friske personar som tar på gjenstanden/overflaten, og som så tar seg i auge eller i nasen eller munnen. Det kan ikkje utelukkes at viruset smitter gjennom avføring.


Information in English: 

We are in close contact with the government and local doctors in the areas where our cabins are located. We are taking extra measures regarding hygiene at our cabins and we encourage both staff and guests to follow the recommendations from our health government.  

We are closely collaborating with our cabin staff and tour guides and have established clear routines in terms of handling any infection or suspicion of infection at our cabins or on our hikes. The self-service cabins that have “hyttevakt” (a cabin host) are also oriented about these routines.  

We ask everyone to follow the advice from Norwegian government. Read more here: Folkehelseinstituttet. 

5 tips  

  • Wash your hands with soap and running water thoroughly, especially when you have been out in public. Hand sanitizer is an alternative if handwash is not possible.
  • When coughing and sneezing, cover mouth and nose with flexed elbow or tissue. Throw the tissue in a closed bin directly after use.  
  • Keep distance (at least 1-2 meters) to people with respiratory disease, if possible. 
  • How do you feel? If you are not feeling well before your trip, stay home so you don`t risk infecting others. If you are not feeling well during your trip, we recommend that you consider canceling further plans.   
  • Make sure to inform family or friends where you are planning to go. 

Please follow The Norwegian Mountain Code (called "Fjellvettreglene" in Norwegian), which is directed towards your safety.

Skrevet av Karen Nilsen 12. mars 2020