Dato for årsmøte 2019

Foto: Arnfrid Bergheim

Dato for årsmøte i Flora Turlag er satt 28. november

Klokkeslett, møtestad og saksliste vert lagt ut før årsmøtet. 

Saker til årsmøtet må sendast skriftlig til styret på floraturlag@gmail.com

Valkomiteen leiast av Dag Eliassen. Innspel til kandidatar til styret sendast til dag@heimtun.org 

Frist for innsending saker til styret samt innspel til valkomiteen er 7. november.


Sett av datoen og velkomen på årsmøte!

Skrevet av Karen Nilsen 24. oktober 2019