Vil du være med på stidugnad i Brandsøyåsen?

Dugnad på Brandsøyåsen
Dugnad på Brandsøyåsen Foto: Arnfrid Bergheim

Flora Kommune kallar inn til stidugnad i Brandsøyåsen.  Dugnaden starter oppatt til hausten 

Flora kommune går no inn til siste fase av stiprosjektet i Brandsøyåsen. I den anledning er dei på jakt etter medlemmar av Flora Turlag som kunne tenkje seg å bidra. 

Jobben vil i hovudsak gå ut på grøfting, nedlegging av rør, fjerning av røtter, steinarbeid, skogrydding. Reiskap vil vere spade, krapse, spett. Kommunen har kappsag til å fjerne røtter og motorsag. Dei skal og få opp ein del rør som skal leggast ned.

Vi har fått innspel på at det er behov for utbetring og vedlikehald av nokre stiar som vi har laga tidlegare i prosjektet, bl.a. Norefjellet. Terskelen skal vere låg for at folk kan drive med småflikking der ein ser behova. Eg kunne tenke meg at vi laga ei lita vedlikehaldsgruppe som kunne drive med slikt. Dersom nokon er interessert så er det berre å gje eit vink. 

Vil du være med?

Ta kontakt Anders Espeset - plansjef i Flora Kommune
Telefon: 952 27 275

Skrevet av Karen Nilsen 3. juni 2019