Oppsummering hyttemøte

Foto: Flora Turlag

I november inviterte styret i Flora Turlag til hyttemøte. Her er oppsummering frå møtet. 

På møtet heldt styreleiar Siv Merete Stadheim og Anders Myklebust presentasjonar. Ein gjekk gjennom tilstand, vedlikehaldsbehov og status på dei 4 hyttene ein har i porteføljen i dag. Ein diskuterte også korleis ein kan få fleire aktive i dugnadsarbeid og fleire besøkande på hyttene. 

Under finn ein presentasjonar og referat frå møtet: 

Referat hyttemøte
Status på hyttene, vedlikehald og kostnader
Presentasjon hyttemøte
Oversikt kostnader 

Skrevet av Sara Marie Ytreøy 17. november 2018