Årsmøte 2018

På veg til Smylmedalsegga / Blånipa
På veg til Smylmedalsegga / Blånipa Foto: Arnfrid Bergheim

Sett av datoen: dato for årsmøtet til Flora Turlag er satt til 29.nov.

Møtestad: Festsalen på Flora Samfunnshus kl 18. 

Innkalling, sakliste og årsmelding vert lagt ut på nettsida før årsmøtet.

Saker til årsmøtet må sendast skriftlig til styret på floraturlag@gmail.com

Valkomiteen leiast av Dag Eliassen. Innspel til kandidatar til styret sendast til dag@heimtun.org 

Frist for innsending av saker og innspel til valkomiteen er 15.november. 

Etter årsmøtet kjem Stig Roger Eide for å fortelje om turar i Sunnfjord. Han gir i desse dagar ut boka "Opptur Indre Sunnfjord".


Skrevet av Sara Marie Ytreøy 29. oktober 2018