Revisjon av lagslov

Foto: Eivind Nordvik Hauge

Ny lagslov er no lagt ut på høyring. 

På årsmøtet til Flora Turlag i 2017 vart det gjort følgjande vedtak om revisjon av lagslov: 

"Styret utarbeider forslag til revidert lagslov til årsmøte 2018. Nytt forslag skal vere publisert til høyring minst 1 mnd før årsmøte."

Styret sitt framlegg til revidert lagslov kan ein lese her

Innspel til lagslov må sendast skriftleg til styret innan 18.november. Send innspel på e-post til floraturlag@gmail.com 

Dato for årsmøte er 29.november. Møtestad Flora Samfunnshus. 


Skrevet av Sara Marie Ytreøy 25. oktober 2018