Telling av turbøker

Foto: Arnfrid Bergheim

Det nærmar seg årsmøte og årsmelding for 2019 og vi har behov for hjelp til å hente inn talet på kor mange som har skrive seg inn i turbøkene det siste året. Kan du bidra?

Vi ønskjer å få inn tal frå turbokmåla lista opp nedanfor. 

Kan du bidra?  

Meld frå til Astrid Eliassen (tlf 415 49 299) på førehand om du har lyst å ta turen til nokre av desse turmåla og kan ta deg tid til å telje i turboka. Vi ønskjer talet frå der vi talde i fjor og markere i boka at her startar 2018.

Ta kontakt før du tar turen slik at vi får mest mogleg rette tall. Takk på førehand!

Vi ønskjer å få tala innan 01. november 2019

Turmål

Opptelling 2018 - dato

Opptelling 2019 - dato

Brandsøyåsen

43 934 – 01/11

43 466 - 02/11

Terdalskeipen

886 - 27/10

711 - 20/10

Haukånipa

215 – 06/11

200 - 23/09

Klauekeipen

252 - 28/10

355 - 20/10

Hatlesetnipa

2729 - 12/10

2708 - 13/10

Slettevarden

321 - 28/10

54 - 16/10

Uførefjellet

875 - 20/10

1 147 - 26/09

Middagsnipa

102 - 20/10

89 - 10/10

Snøfjellet

32 - 10/11

38 - 22/09

Hovlandsstølen

3056 - 28/10

3 469 - 23/09

Flatenipa

142 - 10/11

142 - 21/09

Endestadnipa

244 - 14/10

137 - 27/09

Store Batalden

612 - 11/11

541 - 23/09

Stølsvatnet

110 - 01/11

166 - 03/11

Høydalsnipa

275 - 16/10

344 - 22/09


 I 2018 var besøkstalet talt på desse turmåla 53 787.  I 2019 var besøkstalet talt på desse turmåla 53 567

Grendalaga sine turbøker 

Vi har dei fem siste åra registrert besøkstala for grendalaga sine turbøker.
Vi ønskjer gjerne tala frå desse toppane i år óg! 

Det gjeld følgjande turmål:

Turmål

Opptelling 2018 - dato

Opptelling 2019 - dato

Strandanipa

569 – 11/10

679 - 21/09

Eikefjordstøylen

2485 – 28/10

3302 - 16/10

Nipevatnet

504 – 28/10

501 - 23/09

Ramsdalsnipa

445 – 11/10

844 - 25/09

Blånipa

282 – 28/10

287 - 23/09

Kvalvikstøylen

135 – 28/10

149 - 10/10

Litlevatnet

221 – 27/10

490 - 25/09

Midtbøstølen

271 – 06/11

289 - 02/11

Frishatten

170 – 28/10

123 - 02/10

Vemannsrøysa

389 – 08/11

288 - 01/11

Høgenipa

325 – 14/10

437 - 27/09

Hovdestranda

108 – 08/11

195 - 01/11

Kvanhovden

366 – 08/11

289 - 01/11

Domba

128 – 08/11

131 - 01/11

Ragnhildhågen

507 – 22/10

395 - 02/11

Vardehågen

738 – 22/10

655 - 02/11

Storehågen

567 – 22/10

500 - 02/11

Storefjellet

293 – 28/10

442 - 01 /11

Vasslifjellet

449 – 28/10

514 - 01/11

Harefjellet

497 – 28/10

445 - 01 /11

Håsteinen

228 – 16/10

198 - 26/09

Børa

117 – 24/11I 2018 var besøkstalet talt på desse turmåla 9 794.  I 2019 var besøkstalet talt på desse turmåla 11 153

Takk på førehand! 

Skrevet av Sara Marie Ytreøy 9. september 2019