Telling av turbøker

Foto: Arnfrid Bergheim

Det nærmar seg årsmøte og årsmelding for 2018 og vi har behov for hjelp til å hente inn talet på kor mange som har skrive seg inn i turbøkene det siste året. Kan du bidra?


Vi ønskjer å få inn tal frå turbokmåla lista opp nedanfor. Dato bak turmål er avlest i fjor om vi har: (turmål merka med feit skrift er registrerte).

Kan du bidra?  

Meld frå til Astrid Eliassen (tlf 415 49 299) på førehand om du har lyst å ta turen til nokre av desse turmåla og kan ta deg tid til å telje i turboka. Vi ønskjer talet frå der vi talde i fjor og markere i boka at her startar 2018.

Ta kontakt før du tar turen slik at vi får mest mogleg rette tall. 

Vi ønskjer å få tala innan 29.oktober 2018.

 • Brandsøyåsen 45 531 innskrevne 30/10-16 til 30/10-17    43 936 innskrevne frå 30/10-17 til 09/11-18 
 • Terdalskeipen 904 innskrevne frå 08/10-16 til 22/10-17  886 innskrevne frå 22/20 -17 til 27/10-18
 • Haukånipa 226 innskrevne frå 15/10-16 til 22/10-17  215 innskrevne frå 22/10-17 til 06/11-18
 • Klauekeipen 356 innskrevne frå 16/10-16 til 19/12-17   252 innskrevne frå 22/10-17 til 28/10-18
 • Hatlesetnipa 2 911 innskrevne frå 04710 -16 til 27/10-17  2 729 innskrevne frå 27 10 17 til 12 10 18
 • Slettevarden 46 innskrevne frå 02/10-16 til 19/11-17  321 innskrevne frå 19/11-17 til 28/10-18
 • Uførefjellet 1 165 innskreven frå 06/10-16 til 19/10-17    875 innskrevne frå 19 10 17 til 20 10 18
 • Middagsnipa 132 innskrevne frå 06/10 - 16 til 18/10-17   102 innskrevne frå 18 10 17 til 20 10 18
 • Snøfjellet 68 innskrevne 06/10-16 til nov-17 32 innskrevne frå 31 05 18 til 31 08 18
 • Hovlandsstølen 4 081 innskrevne frå 11/10-17 til 23/10-17  3 056 innskrevne frå 23/10-17 til 28/10-18
 • Flatenipa 127 innskrevne frå 06/10-16 til 08 10 - 17    142 innskrevne frå 08 10 17 til 11 10 18
 • Endestadnipa 146 innskrevne frå 10/10-16 til 22/10-17     244 inskrevne frå 22/10-17 til 14/10-18
 • Store Batalden 894 innskrevne frå 05/10-16 til 14/11-17  612 innskrevne frå 14/11-17 til 11/11-18
 • Stølsvatnet 264 innskrevne 31/12-17  110 innskrevne frå 11/11-17 til 15/11-18
 • Høydalsnipa 353 innskrevne til 31/12-17  275  innskrevne frå 31/12-17 til 16/10-18

I 2017 var besøkstalet på desse turmåla 57 218.    I 2018 er besøkstalet talt på desse turmåla 

53 787


Grendalaga sine turbøker 

Vi har dei to siste åra registrert besøkstala for grendalaga sine turbøker.
Vi ønskjer gjerne tala frå desse toppane i år óg! 

Dato bak turmål er avlest i fjor om vi har: (turmål merka med feit skrift er registrerte)

Det gjeld følgjande turmål:

 • Strandanipa 632 innskrevne frå 11/10-16 til 08 10 - 17   569 innskrevne frå 08 10 17 til 11 10 18
 • Eikefjordstølen  3 689 innskrevne frå 11/10-16 til 17/10-17  2 485 innskrevne frå 17/10-17 til 28/10-18 
 • Nipevatnet 544 innskrevne frå 09/10-16 til 08 10 - 17  504 innskrevne frå 08/10-17 til 28/10-18 
 • Ramsdalsnipa 582 innskrevne frå 23/10-16 til 21/10-17   445 innskrevet frå 21 10 17 til 11 10 18
 • Blånipa 300 innskrevne frå 08/10-16 til 15/10-17   282 innskrevne frå 17/10-17 til 28/10-18
 • Kvalvikstølen 263 innskrevne frå 11/10-16 til 23/11-17   135 innskrevne 23/11-17 til 28/10-18
 • Litlevatnet 522 innskrevne frå 31/12-16 til 19/11-17    221  innskrevne frå 19/11-17 til 27/10-18
 • Midtbøstølen 271 innskrevne frå 22/10-17 til 06/11-18
 • Frishatten 129 innskrevne frå 31/12-16 til 31/12-17  170 innskrevne frå 31/12-17 til 28/10-18
 • Vemannsrøysa 294 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17  389 innskrevne i 2018
 • Høgenipa 475 innskrevne frå 10/10-16 til 21/10-17   325 innskrevne frå 21/10-17 til 14/10-18
 • Hovdestranda 147 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17  108 innskrevne i 2018
 • Kvanhovden 328 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17  366 innskrevne i 2018
 • Domba 104 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17  128 innskrevne i 2018 
 • Ragnhildhågen 500 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17  507  innskrevne frå 20/10-17 til 22/10 18
 • Vardehågen 726 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17  738 innskrevne frå 20/10-17 til 22/10-18
 • Storehågen 583 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17  567 innskrevne frå 20/10-17 til 22/10-18
 • Storefjellet 388 innskrevne frå 31/12-16 til 07/11-17   293 innskrevne frå 07/11-17 til 28/10-18
 • Vasslifjellet 427 innskrevne frå 31/12-16 til 07/11-17  293 innskrevne frå 07/11-17 til 28/10-18
 • Harefjellet 496 innskrevne frå 31/12-16 til 12/11-17  293 innskrevne frå 07/11-17 til 28/10-18
 • Håsteinen 300 innskrevne til 31/12-17  228 innskrevne frå 31/12-17 til 16/10-18
 • Børa 102 innskrevne frå 17/10-16 - 08/10-17  117 innskrevne frå 08/10-17 til 24/11-18
  I 2017 var besøkstalet på desse turmåla 11 541.    I 2018 er besøkstalet talt på desse turmåla 9 794
               

  Totalt besøkstal i 2017: 68 759.  Totalt besøkstal i 2018 hittil: 63 581


Skrevet av Sara Marie Ytreøy 30. september 2018