Telling av turbøker

Foto: Arnfrid Bergheim

Det nærmar seg årsmøte og årsmelding for 2018 og vi har behov for hjelp til å hente inn talet på kor mange som har skrive seg inn i turbøkene det siste året. Kan du bidra?


Vi ønskjer å få inn tal frå turbokmåla lista opp nedanfor. Dato bak turmål er avlest i fjor om vi har: (turmål merka med feit skrift er registrerte).

Kan du bidra?  

Meld frå til Astrid Eliassen (tlf 415 49 299) på førehand om du har lyst å ta turen til nokre av desse turmåla og kan ta deg tid til å telje i turboka. Vi ønskjer talet frå der vi talde i fjor og markere i boka at her startar 2018.

Ta kontakt før du tar turen slik at vi får mest mogleg rette tall. 

Vi ønskjer å få tala innan 29.oktober 2018.

 • Brandsøyåsen 45 531 innskrevne 30/10-16 til 30/10-17
 • Terdalskeipen 904 innskrevne frå 08/10-16 til 22/10-17
 • Haukånipa 226 innskrevne frå 15/10-16 til 22/10-17
 • Klauekeipen 356 innskrevne frå 16/10-16 til 19/12-17 
 • Hatlesetnipa 2 911 innskrevne frå 04710 -16 til 27/10-17
 • Slettevarden 46 innskrevne frå 02/10-16 til 19/11-17
 • Uførefjellet 1 165 innskreven frå 06/10-16 til 19/10-17
 • Middagsnipa 132 innskrevne frå 06/10 - 16 til 18/10-17
 • Snøfjellet 68 innskrevne 06/10-16 til nov-17 
 • Hovlandsstølen 4 081 innskrevne frå 11/10-17 til 23/10-17
 • Flatenipa 127 innskrevne frå 06/10-16 til 08 10 - 17    142 innskrevne frå 08 10 17 til 11 10 18
 • Endestadnipa 146 innskrevne frå 10/10-16 til 22/10-17     244 inskrevne frå 22/10-17 til 14/10-18
 • Store Batalden 894 innskrevne frå 05/10-16 til 14/11-17
 • Stølsvatnet 264 innskrevne 31/12-17
 • Høydalsnipa 353 innskrevne til 31/12-17

I 2017 var besøkstalet på desse turmåla 57 218.


Grendalaga sine turbøker 

Vi har dei to siste åra registrert besøkstala for grendalaga sine turbøker.
Vi ønskjer gjerne tala frå desse toppane i år óg! 

Dato bak turmål er avlest i fjor om vi har: (turmål merka med feit skrift er registrerte)

Det gjeld følgjande turmål:

 • Strandanipa 632 innskrevne frå 11/10-16 til 08 10 - 17   569 innskrevne frå 08 10 17 til 11 10 18
 • Eikefjordstølen  3 689 innskrevne frå 11/10-16 til 17/10-17
 • Nipevatnet 544 innskrevne frå 09/10-16 til 08 10 - 17
 • Ramsdalsnipa 582 innskrevne frå 23/10-16 til 21/10-17   445 innskrevet frå 21 10 17 til 11 10 18
 • Blånipa 300 innskrevne frå 08/10-16 til 15/10-17
 • Kvalvikstølen 263 innskrevne frå 11/10-16 til 23/11-17
 • Litlevatnet 522 innskrevne frå 31/12-16 til 19/11-17
 • Midtbøstølen 
 • Frishatten 129 innskrevne frå 31/12-16 til 31/12-17
 • Vemannsrøysa 294 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17
 • Høgenipa 475 innskrevne frå 10/10-16 til 21/10-17   294 innskrevne frå 21/10-17 til 14/10-18
 • Hovdestranda 147 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17
 • Kvanhovden 328 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17
 • Domba 104 innskrevne frå 06/11-16 til 27/10-17
 • Ragnhildhågen 500 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17
 • Vardehågen 726 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17
 • Storehågen 583 innskrevne frå 03/12-16 til 20/10-17
 • Storefjellet 388 innskrevne frå 31/12-16 til 07/11-17
 • Vasslifjellet 427 innskrevne frå 31/12-16 til 07/11-17
 • Harefjellet 496 innskrevne frå 31/12-16 til 12/11-17
 • Håsteinen 300 innskrevne til 31/12-17
 • Børa 102 innskrevne frå 17/10-16 - 08/10-17

  Totalt besøkstal i 2017: 11 541.


Skrevet av Sara Marie Ytreøy 30. september 2018