Revisjon av lagslov

Utsikt frå Store Batalden.
Utsikt frå Store Batalden. Foto: Eivind N. Hauge

Innspel sendast styret i Flora Turlag innan 10.mai 2018. 

Vi viser til årsmøte der det vart vedteke følgjande:

Styret utarbeider forslag til revidert lagslov til årsmøte 2018. Nytt forslag skal vere publisert til høyring minst 1 mnd før årsmøte.

 

Her kan ein lese gjeldande lagslov for Flora Turlag.  ​​​​​​​

Styret ynskjer innspel frå medlemmane på endringar av lagslova før styret set i gang sitt arbeid.

Derfor ber vi om at forslag/ innspel sendes til Flora Turlag sin e-post: floraturlag@gmail.com innan 10.mai 2018.

Vi ber om at innspel merkes med:  paragraf og eksisterande tekst – og forslag til ny tekst.


Styret har satt av møte kring 15.mai til dette arbeidet. Innkome forslag samt styret sitt forlag til endringar i lagslov vil verte lagt ut til høyring minst 1 mnd før årsmøte for 2018.

 

-Styret i Flora Turlag-

Skrevet av Sara Marie Ytreøy 14. april 2018