Dato for årsmøte 2017

Reksta på langs.
Reksta på langs. Foto: Eivind Nordvik Hauge

Dato for årsmøte i Flora Turlag er satt til torsdag 30.november. 

Klokkeslett, møtestad og saksliste vert lagt ut før årsmøtet. 

Saker til årsmøtet må sendast skriftlig til styret på floraturlag@gmail.com

Valkomiteen leiast av Dag Eliassen. Innspel til kandidatar til styret sendast til dag@heimtun.org 

Frist for innsending av saker og innspel til valkomiteen er 9.november. 


Skrevet av Sara Marie Ytreøy 21. oktober 2017